Işın Çelebi: Türkiye’yi krizden demokrasi çıkarır

Türkiye eko­nomik kriz için­deyken seçim dönemine gi­rildi. Yeni eko­nomi politika­ları belirlemek ve krizden çıkmak üzere bir program ortaya koyacak İkinci Yüz­yılın İktisat Kongresi de bu sürece girilmişken dün başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhuri­yet’in ikinci yüzyılına atıfla düzenlediği Kongre’nin bi­rinci gün teması “Yeniliğe Davet” olarak belirlendi.

“ÜRETEN VE REKABETÇİ”

Kongre’de “İkinci yüzyıl­da yeni iktisat politikası ne olmalı” başlıklı bir sunum gerçekleştiren Ekonomi­den Sorumlu Eski Devlet Bakanı, İktisatçı Prof. Dr. Işın Çelebi, Türkiye ekono­misindeki yanlış uygula­malara dikkat çekerken kı­sa dönemde krizden nasıl çıkılacağına dair görüşle­rini paylaştı.

6 Şubat’ta­ki Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin “Yaşanan dep­rem çürümüşlüğün tüm göstergelerini ortaya koymuş­tur. Kısa dönem içinde ekonomik ve sosyal sorunların acilen çözülme­sinin gerekliliği ortaya çık­mıştır” diyen Prof. Çelebi, yeni iktisat politikasını altı ana başlık altında toplaya­rak anlattı.

Çelebi, krizin acil çözümü için demokra­sinin ve adalet yapısının, hukuk devleti ilkelerinin sağlıklı işleyişinin sağ­lanmasının gerekliliğine dikkat çekerken, üreten, rekabet düzeyi yükselen verimli bir ekonomik yapı­nın geliştirilmesinin öne­mine vurgu yaptı.

Çelebi, enflasyonu düşürmek için parasal tedbirlerin yanı sıra teknoloji yatırımları, verimlilik ve piyasalarda rekabet koşullarının oluş­ması gerektiğini kaydeder­ken, yapılması gerekenleri de şöyle özetledi:

“Yeni iktisat politikasının temeli güvene dayanmalıdır. Mer­kez Bankası’nın bağımsızlı­ğı sağlanmalıdır. Eximbank bağımsız olmalıdır. Merkez Bankası’nın bankalara yö­nelik 2022 yılında yaptığı menkul kıymet tesisi, kredi faizlerinin sınırlandırıl­ması, TL mevduat payının artırılmasıyla ilgili zorlama gibi düzenlemeler kaldırıl­malıdır.”

“İHRACATI CEZALANDIRAN POLİTİKALAR DOĞRU DEĞİL”

Krizden çıkış yolunun demokrasi, hukuk ve adaletin sağlanması ile zamanını iyi kullanan bir iktisat politikası ile yeni iktisat araçlarını kullanmaktan geçtiğini ifade eden Işın Çelebi, “Para politikası bağımsızlığı ve sıkı bir bütçe ile sürdü­rülebilir kalkınma hedefleri uygulanmalı” dedi.

“Serbest piyasa koşulları olmalı ama verimlilik ve rekabet koşulları geliştiril­meli” diyen Çelebi, “İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 90’a çıkarılmalı. İhracatı cezalandıran politika­lar doğru değil. Döviz kazancı arttıkça enflasyonla mücadele de kolaylaşacak” diye konuştu.

6 MADDEDE YENİ İKTİSAT POLİTİKASI

1- Demokrasinin ve adalet yapısının, hukuk devleti ilke­lerinin sağlıklı işleyişi.

2- Üreten, rekabet düzeyi yükselen verimli bir ekono­mik yapı.

3- Enflasyonu düşür­mek için parasal tedbirlerin yanı sıra teknoloji yatırımları, verimlilik ve piyasalarda rekabet koşulları.

4- Altyapısı gelişti­rilmiş bilgi eko­nomisi, dijital ve teknolojik altyapı.

5- Liyakate öncelik verilmeli ve ideo­lojik katılıklardan kaçınılmalı.

6- Sürdürülebilir kalkınma, yeniden yapılanma ve bü­yümenin kurgulanması çok önemli.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*